MENU

خدمات طراحی شرکت پادیاو

¤ طراحی و اجرای معماری و دکوراسیون داخلی سالنهای سینما و سینمای خانگی ؛ تئاتر ؛ همایش ؛اجتماعات و کنفرانس.

1-طراحي آكوستيك‌ : انجام دقيق جزئيات وتنظيم فواصل ايزولاسيون صوتي به منظور كنترل وحذف اثرات مضر تبادل صداي محيط مجاور ونويز؛ بسته به مصالح وجزئيات نوع ديوار كشي سفت كاري اوليه .ايزولايسون صوتي كامل در تمام سطوح و روي تمام نقاط اتصال و ورود وخروج كانال هاي تاسيسات كه علاوه بر ايزولايسون صوتي بنابر نوع مصالح به كار رفته ايزولايسون حريق وحرارتي رانيز به وجود خواهد آورد. استفاده از درهاي آكوستيك در بخش ورودي و خروجي سالن ها كه طبعا بدون آنها ايزولاسيون ناقص وعملا كم اثر خواهد بود.

2-طراحي فني داخلي : طبق روند طراحي توصيف شده در مرحله دوم بالا معرفي مصالح دكوراتيو وپوشش پنل هاي آكوستيك ديوار وسقف داخل سالن ها با توافق مشترك يا تطبيق با معمار طراح داخلي وتطبيق با استاندارد هاي فني انجام می شود . زير سازي وقاب بندي فرم ديوارهااجرايي شده وبه موازات سفارش خارجي وتهيه مواد ، نهايي شده انجام مي گردد . با ورود اجناس به كارگاه پوشش نهايي آكوستيك تعبيه ونصب خواهدشد. بدين صورت امكان انجام كل كار در كوتاه ترين زمان ممكن و در صورت نياز با حداقل دو شيفت كاري روزانه قابل حصول است .

  • طراحي فني سينمايي به منظور گنجاندن تجهيزات بخش صدا وتصوير سينما وتجهيزات جانبي در هر سالن از يك سو با اپتيمم كردن طراحي وفرم سالن انجام مي شود و از سوي ديگر بر اساس استاندارد ها ومحاسبات صدا وتصوير سينمايي طبق رئوس زير نهايي خواهد شد:

A-انتخاب تجهيزات پخش تصوير ۳۵mm وسينماي ديجيتال وسه بعدي ؛ تعيين جانمايي وطرح مشخصات تابلوهاي برق وارتباطات فني مورد نياز براي استقرار ونصب در اتاق هاي فرمان.

B- طراحي صداي دالبي و محاسبات مربوطه براي تعيين مدل ؛ تعداد ؛ نوع ومحل قرار گيري بلندگوهاي سوراند دور سالن وبلندگوهاي اصلي پشت پرده هاي اكران نمايش فيلم هر سالن متناسب با ابعاد وظرفيت آن.

‍C- تعيين ابعاد حداكثري فريم پرده اكران هر سالن بر اساس ابعاد ودهنه جلو و زواياي ديد طبق استاندارد بر اساس فرمت پانوراما يا آنامورفيك وسينما اسكوپ برحسب استانداردهاي فني براي داشتن حداكثر راندمان تصوير .

D- فرمتهاي پخش صداي دالبي به گونه ای تنظيم مي گردد که امكان پخش صداي دالبي آنالوگ ، SR و دالبي ديجيتال فراهم باشد تا بتوانيم فيلم را با هر نوع صدا ، پخش كنيم كه خصوصا در جشنواره ها بسيار اهميت دارد.

H- امكانات فني ونورپردازي جانبي مانند نور هاي مخفي خطي پشت قابهاي برجسته وسطوح بين پنل ها در سالن ها ويا علائم نوراني راهنماي كف طبق طراحي داخلي وتاييد طرح فني تعيين وپيشنهاد مي گردد .

I – ارائه جديدترين امكانات تكنيكي نورپردازي شامل تجهيزات كنترل وفرمان وادوات و پروژكتورهاي نورپردازي حرفه ايي. در كنار طراحي واجراي سيستم؛ موقعيت نصب و طراحي ساختار بهره برداري استاندارد. با ارائه تمام مدارك فني و محاسبات الكتريكال و اپتيكال .

J – ملزومات داخل سالن ها اعم از صندلي وموكت تماما با ارائه مشخصات ومدل هاي مختلف مناسب از جنبه ابعاد طرح ومشخصات ظاهري و استاندارد مقاوم بودن در برابر حريق با نظر نهايي طراح داخلي از جنبه طرح ورنگ نهايي تهيه ونصب مي شود.

  • كاربري براي كنسرت با صداي حرفه اي:

طراحي وانتخاب ادوات وتجهيزات صدا رساني كنسرت در صورت دارا بودن اين كاربري لحاظ مي گردد . بدين منظور طراحي الكتروآكوستيكي با بلندگوهاي حرفه اي مانند بلندگوهاي ARRAY  با همكاري گروه كارشناسان ايتاليايي وسوئيسي انجام مي شود . تعيين جانمايي بلندگوها ؛تطببيق مشخصات فني وملزومات كنترل وپخش صدا در اتاق فرمان مانند ادوات وميكسر صدا ولوازم پخش وضبط انواع حرفه اي ميكروفن بر حسب نوع استفاده و ساير جزئيات مرحله به مرحله انجام مي شود .