مجموعه های سینمایی

مجموعه ي سينمايي ملت

مشخصات فني : كليه ملزومات با استاندارد ايمني ومقاوم در برابر حريق ؛ اعم از موكت (بلژيك-فرانسه) پنل هاي پوشش آكوستيك ديوار و سقف سالن ( اسپانيا –انگليس ) صندليها (اسپانيا) . مجهز به سيستم تصوير با آپاراتهاي ۳۵ وصداي دالبي آنالوگ وديجيتال ( ايتاليا- انگليس- اسپانيا). نورپردازي ويژه( انگليس_ آلمان)

اريخ انجام پروژه : مهر ۸۶ تا خرداد ۸۷

تعداد سالن ها : 4 سالن بظرفيت هر يك 300 نفر ويك سالن VIP 35 نفره
مكان : ابتداي نيايش – ضلع شمالي تقاطع كردستان