MENU

تماس با ما

تهران – بلوار آفریقا ، بلوار گلشهر ، شماره ۳۳
کد پستی : ۱۹۱۵۶۷۶۶۷۱

ایمیل. info@padyav-stage.com
تلفن. ۲۶۲۰۵۸۳۶ ۹۸۲۱+
فکس. ۲۶۲۰۱۸۹۱ ۹۸۲۱+

به ما ایمیل بزنید یا با ما تماس بگیرید تا در مورد الزامات خود صحبت کرده و اطلاعات بیشتری در مورد کارهایی که می توانیم برای شما انجام دهیم کسب کنید.