مجموعه های سینمایی

مجموعه ي سينمايي تماشا

مشخصات فني: كليه ملزومات با استاندارد ايمني ومقاوم در برابر حريق ؛ اعم از موكت (بلژيك-فرانسه) پنل هاي پوشش آكوستيك ديوار و سقف داخل سالنها ( كانادا –انگليس ) صندليها (اسپانيا) . مجهز به سيستم تصوير با آپاراتهاي ۳۵ وصداي دالبي آنالوگ وديجيتال ( ايتاليا-آمريكا – انگليس-اسپانيا).

تاريخ انجام پروژه : از تاريخ مهر ۸۵ تا بهمن ۸۵

عداد سالن: 3سالن سينما جمعا به ظرفيت 900نفر
مكان: تهران - يافت آباد – بلوار معلم